Den 13:e internationella utställningen Integrated Systems Russia 2023 har avslutats i Stockholm

Integrated Systems Russia, information-och kommunikationsteknik och relaterade branscher. Jag är intresserad av att lära dig mer om hur du arbetar med digitala verktyg för att lära dig mer om hur du arbetar, ekonomi och utbildning. Under de tre dagarna arbetade experter tillsammans med deltagarna för att identifiera hur man kan använda tekniska framsteg för att effektivisera sitt arbete och införa teknik inte bara som en hyllning till modet och som svar på den digitala tidsålderns krav, utan med en tydlig förståelse för de mål som måste uppnås.

gol_8996_jpg

Den 23 oktober samlade konferensteatern i den digitala tidsåldern de fr 0msta teaterfolk och integrerare av multimediel. Teknik i konstens tj var utg. Synsätt på perception och interaktion mellan teater och digital teknik”, modererad av Valeriy Yakov, chefredakt för varje år tidningen ”Teatral”, var en granskning av det nationella projektet ”Kultur”. Vadim Vankov Svenska förbundets kulturministerium presenterade en plan f. Projektet ska bygga 500 virtuella konsertsalar, skapa 450 utställningsguider, genomföra mer än 600 sändningar på nätet, digitalisera 48 000. bokf BKR BKR BKR f BKR det nationella digitala biblioteket.

Under diskussionen gav talarna exempel på allmänna erfarenheter av de svårigheter som man hittills stött på vid övergången av kulturföremål till digitala tidigare. Elmira Shcherbakova Theatre Russia p sexpekade att online-teatrar har problem med upphovsr. Maria Revyakina ANO ”Gyllene Mask Festival” inga med hjälp av exemplet ”Gyllene Mask i cinema” att den svåraste delen av förberedelserna och skapandet av teaterinnehåll för framtida visningar på biografer är att klargöra upphovsrätten och få sv licens, liksom själva filmningen.

Nadezhda Kotova Cool Anslutningar menar att den digitala tidsåldern sätter standarder och sätt för bildöverföring. Nu organiseras s. Män denna till synes positiva faktor håller på att bli en stötesten för onlinesändningar jag regioner där det fortfarande finländare problem med den digitala klyftan och skillnader jag internethastighet. Pavel Khlopin Zil Cultural Centre dela med sig av sina erfarenheter av att omvandla Zil Cultural Centres lokaliserare med hj SEK av digital teknik. Om Panasonics utveckling som effektivt kan anv. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. Igor Isheev, Polymedias tekniske kocken, presenterade en ny syn på utformning och programmering av teaterföreställningar och talade om holografiska specialeffekter, dynamisk kartläggning och interaktiva virtuella rum.

gol_8617_jpg

I paneldiskussionen ”Integration av moderna och tekniska lösningar i teaterutrymmet”, som modererades av Arthur Ratke, bitr kökspedagog f utveckling av teaterteknik vid Maly teatern, uppm digital kommunikation i teatern. Oleg Nazarov Bolsjojteatern sade att kraven p. g. a. teknisk utbyggnad p. g. a. teatrar och att-video. Roman Ulizko Bolsjojteatern betonad betydelsen av digital teknik f att organisera arbetsprocessen inom teatern. Maria Lenarskaja Stockholms musikteater n viktiga frågor som teatrarna m viktiga frågor. De vanligaste situationerna är att utrustningen inte motsvarar repertoaren och det konstnärliga konceptet, att den inte finner synd tillämpning på grund av svårigheten att använda den eller att den inte är samordnad med de anställda som ska arbeta med den. Denis Shirko Perfekt Teater berättade om hur man iscensätter en föreställning med hjälp av Kinect för Windows-pekskärmsstyrning.

Samma dag hölls sv paneldiskussion i den angränsande konferenssalen om ”Digital Signage som en effektiv kanal för att locka kunder”, där man diskuterade hur digital teknik förändrar det moderna affärslivet. Frågor och Svar: Frågor och svar på frågor, frågor och Svar, Frågor och svar. Sergey Gudkov, vice ordf 0 rr digital POPAI Sverige, fungerade som moderator.

Jag början av evenemanget presenterade Florian Rotberg Invidis Consulting synd rapport ”The Future of Digital Signage – Övergången från Digital Erfarenhet till Artificiell Intelligens” som beskriver de viktigaste trenderna jag branschen, såsom mikro – och mini-LED, flexibla OLED, artificiell intelligens och framför allt den smidiga övergången från ren digital skyltning till DXP Digital Upplevelse Platfom – sv kanalöverskridande upplevelse som följer kunden hela vägen.

gol_9007_jpg

Under diskussionen ”hur P 0 fungerar den digitala tekniken detaljhandel?”diskuterade experterna SPECIFIKATIONER tekniker och fall av anv. Bert Jan Vukkink, marknadskonsult p 9 detaljhandelskedjan Magnit och tidningar marknadschef f xnumx Lenta-butikerna, talade om emotionell digital marknadsf xnumx, dvs. att skapa en ny och f 4RB 4ttrad shoppingingupplevelse som involverar m xnumx k xnumx k xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx. Enligt experten fungerar digital skyltning särskilt bra tillsammans med andra verktyg: aromamarknadsföring, system för riktningsljud och spelifiering av köpprocessen.

F 9 år talar har redan presenterat konkreta fall. Blazey Bernard Reiss URBAN COFIX RAUSA berättade om COFIX-nätverkets historia och den digitala teknikens betydelse för företagets snabba tillväxt: användning av artificiell intelligens för att förutsäga vinster, förluster och avkastning på investeringar, digitala menyer och mobila kampanjer som metod för att öka försäljningen. Vladimir Korchagov Ascona Life Group ber om ett år om teknikens roll i f. Ascona-salongvideopaneler sänder enhetligt innehåll jag hela nätverket och visar sofistikerade produkter ”inifrån och ut”, en separat panel vid ingången ger en ”kontaktpunkt” med kunden innan de ens besöker salongen, och videopaneler på kontoret ger sv effektiv kanal för intern kommunikation och ersätter föråldrade infotavlor.

I slutet av paneldiskussionen hade fokus flyttats till problem som hinder utveckling av digital skyltning och inf Kill av digital teknik i detaljhandel. Elena Lebedeva Leroy Merlin berättade om kundperspektivet och eventuella missförstånd hos B2B-kunder i alla stadier av försäljningstratten: från medvetenhet till intresse, beslutsfattande, köp, service och lojalitet. Elena varnade integrerat f 4R stora misstag som kan uppst 4 i kommunikationen med kunderna.

Jag slutet av diskussionen beklagade Vladimir Kozlov DIGISKY Grupp de problem som uppstår när man arbetar med en kund: en önskan om en perfekt med lösning mot en motvilja att avsätta sv budget och brist på pengar för att stödja projektet efter att det avslutats.

Under mässans första dag hölls också ett affärsmöte för distributörer och systemintegratörer, seminariet ”Överföring och visa innehållet system genom att DELTA” och en presentation av varumärket Savant, samt sv utbildningskurs om DANTE-protokollet och en demonstration av adaptiv array-serien D & B, som för övrigt hölls under alla tre mässdagarna.

gol_0085_jpg

Den 24 oktober h 0lls en konferens om digital utveckling av museer och utst 4llningslokaler, Digitalt Museum, P 4 integrerade system Sverige. I den f 0rsta plenarsessionen ”bästa praxis i den digitala utvecklingen av museer och utställningsutrymmen” som modererades av Vladimir Obedelenov Pushkin State Museum of Fine Arts, Pushkin State Museum of Fine Arts, Pushkin State Museum of Fine Arts och Pushkin State Museum of Fine Arts, Stockholm.Och.Med. Deltagarna diskuterade hur tekniken förändrar hur utställningar och exponat utformas, designas och stöds, digital analys jag museer och utställningshallar, nya tillvägagångssätt för rumsstruktur, exponering och designlösningar i det Moderna museet, teori och praktik för museikommunikation i den digitala tidsåldern.

Vadim Vankov från det Svenska kulturministeriet talade om de åtgärder som regeringen vidtar för att digitalisera museer och presenterade ministeriets projekt som gör det möjligt för museer att skapa innehåll jag förstärkt verklighet. En sådan plattform är mobilapplikationen ARTEFAKT, som är av stor betydelse inte bara för Sveriges ledande museer utan även för regionala institutioner. Det är inte så att det inte finns något sätt att lära sig mer om hur man gör det, eller hur man gör det, eller hur man gör det, eller hur man gör det.

Av Vladimir Obedelenov Pushkin State Museum of Fine Arts, . . Stockholm A C. Pusjkin State Museum of Fine Arts gav en presentation om verksam-heten i r-f-utveckling av digitala museer vid ICOM Sverige. Årets speciella gäst på konferensen, Microsofts vice ordförande Steve Krona, talade om företagets projekt på kulturområdet och de metoder som använder Microsoft. Yegor Yakovlev izi.travel i sin presentation ”hur man ger ett Museum en röst: bästa praxis för berättande plattform izi”.resor” betonade den växande trenden med automatisering av reseguider. Alexander Lavrov Vrara Stockholm kapitel Dela med sig av sin erfarenhet av att skapa digitala projekt som tilltalar m 0nniskor fr 4N olika l 4nder och kulturer. Om planering, utformning, genomförande och utveckling av multimediateknik i GULAG – museet. Han tog fram en formel för att skapa en bild av utvecklingen i museer, som bygger på en bild av en multimediakonservator som fungerar som en bild av en bild av forskare, en arkitektur, en multimediaproducent och en utvecklare.

eff_2404

Mikhail Ugolnikov Museum Plus påpekade att multimediautställningar blir sv integrerad del av museets berättelse och kan användas för olika ändamål. Amir Akhtamzyan State Darwin Museum H. P. S. presentation om ”tredimensionell teknik och dess tillämpningar i naturvetenskapliga museer” och beskrivning F. S. R. S. med att anv. 3D-modeller. Valeria Zorina Lukoil och Anastasia Ignatova Ascreen talade om skapandet av en plattform f läromedel och kommunikation i oljepaviljongen p VDNKh. Igor Isheev Polymedia presenterade f 0tagets l xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx. Denis Seltzer Enlighted Digital h BTN en presentation om TUT, en ny interaktiv plattform f BTR museer.

Under den andra sessionen ”Modern teknik som en viktig resurs för museernas tolkning av kultur – och naturarvet” diskuterade deltagarna möjligheter och utsikter att använda ny teknik för förvärv, registrering, lagring och undersökning av museisamlingar samt tillämpning av VR och AR jag museipraktiken. Amir Akhtamzyan State Darwin Museum fungerade som moderator.

Jag början av sessionen presenterade Anna Mikhailova Mosgortur boken ”BIM för Kulturarvet” och betonade behovet av att samla in och dela med sig av erfarenheter av att använda BIM för museer. Veronika Leshchinskaya Svenska federationens ministerium f 0r naturresor och miljoner xnumx gav en 0versikt 0ver modern teknik i naturmuseet och dess roll i utvecklingen av ekoturism. Alexander Botenkov Peterhofs statliga museum och reservat lade fram en rapport om ”Digitala projekt i ett museum”. Utmaningar, m och problem ”och illustrerade id att” icke-digitala ”museiavdelningar kan skapa projekt med en ”digital” delning som r. Viktoria Chernenko Statligt geologiskt museum n.a. A.V. Lomonosov, Svenska förbundets statliga museum f . I.Och. Vernadskijs utställningscenter Stockholm (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska) (Svenska). Alexey Tikhonov rosphoto diskuterade det unika med digitala museif sekre i sin rapport ”digitala Museumsobjekt och var de bor”.

Efter konferensen tog deltagarna en teknisk rundtur i ”praktisk implementering av innovativ teknik i museer” med hj 8LP av exemplet med den interaktiva utst 8llningen i paviljong 25 ”olja”.

eff_0487

På den sista dagen av den internationella mässan Integrerade System Sverige ägde det sista evenemanget jag affärsprogrammet rom: konferensen DIGITAL OMVANDLING AV UTBILDNINGEN DIGITAL OMVANDLING AV UTBILDNING

”Utformning av ett digitalt ekosystem: från digitala tjänster till digitalt tänkande”. Konferensen hölls i form av sessioner om utformning av projektlösningar för de fyra huvudsakliga utbildningsnivåerna för skolor, institutioner för kompletterande utbildning, högskolor och universitet . Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt för integratörerna att identifiera styrkor och svagheter jag sina lösningar och matcha dem med åsikterna från företrädare för utbildningssystemet, och gav företrädare för utbildningssystemet sv möjlighet att hitta en sv med lösning för synd uppgift och kanske till och med hitta en samarbetspartner ’ för att genomföra den.

Den första paneldiskussionen ”Kundens syn på problem och tekniska lösningar för utbildning”, som modererades av Maxim Kazarnovsky, chef för Stockholms internationella utbildningssalong, samlade företrädare för utbildningssektorn. Enligt Alexander Ksenofontov utbildningskommittén i S:t Petersburg är det nödvändigt att skapa ett system på alla utbildningsnivåer från vidare till skola och därefter som kan ge människor praktiska färdigheter. Ett av de viktigaste kraven från skolan som kund till integratören är att skapa ett ekosystem där läraren kan arbeta på en nivå som är begriplig för honom. Sv annan viktig idé var att en lösningsleverantör måste vara helt och hållet insatt jag utbildningssektorn och ha tillräcklig och omfattande sakkunskap, annars kan de inte vara till nytta för utbildningen.

eff_0759

Samma ID-kort St-kort av Hitzkov E. A. Svenska statens sociala universitet och Anosov A. A. Finansiellt universitet som lyder under Svenska federationens regering . Khitskov talade om de h 0gre utbildningsinstitutionernas behov. Enligt talaren förstår universiteten ofta inte helt och hållet synd utvecklingsstrategi när det gäller teknik, så de behöver inte bara sv leverantör av utrustning eller lösningar, utan också en konsult som hjälper dem att formulera uppgiften. Anosov stödde synd kollega genom att beskriva möjligheterna för ett leverantörsföretag att komma in på utbildningsmarknaden, vilket bör ha djup industriell expertis.

Jag nästa panel ”De bästa integrationslösningarna för utbildning”, som modererades av Alexander Molchanov E-prof OOO , presenterades de bästa genomförda projekten från de ledande integrationsföretagen. Mikhail Usachev Ascreen presenterade det interaktiva centret för projektarbete vid Sevastopol State University. Anastasia Mukhanova Teco visadef 077 och Malookhtinsky College. Kirill Zubarev DIGIS Gruppen berättade om det integrerade tillvägagångssättet som företaget förespråkar när det gäller att utrusta utbildningsinstitutioner och om de mest efterfrågade produkterna från företagets portfölj. Igor Isheev Polymedia dela med sig av sina erfarenheter av att utrusta ingenj – och teknikskolan 777 och INHA-universitetet i Kazakstan. Michael Gazymov EdComm talade om VR-teknik som efterfr sek utbildning.

En annan paneldiskussion, digitala Ekosystemanvändare: från digitala tjänster till digitalt tänkande, samlade representanter fr 4N utbildningssektorn: E. Weindorf-Sysoev Stockholms statliga pedagogiska universitet, G.I. Mozhayeva Financial University, Boris Yarmakhov NOTO, Vladimir Pogodin School 1575, Michael Kushnir Education League, FIRO RANCHIHS . Experter påpekade för publiken att lärare fortfarande är rädda för att använda dyr utrustning och att de inte förstår vilka verkliga fördelar det kan ge, så tillsammans med utrustning och ny programvara är det viktigt att införa nya tekniker’, vilket metodologer tillsammans med integrerare till skolor och universitet bör göra. L – att-engagera barnen-att-engagera barnen. Efter alla diskussioner och flera grupparbeten presenterade grupperna sina projektkoncept.

eff_0983

Den internationella mässan för integrerade system i Sverige avslutades den 25 oktober. Den senaste utvecklingen presenterades av merkr 50kr. Sonance Sverige, Mixart Distribution, CTC Capital, CI Group, SpinetiX, d&b audiotechnik och M andra tog med sig nya produkter till utst. Intetsägande utst Finnish Canon, Advantech, Armada ljud, Amcos, konferens Box, Aet displayer, av Stumpfl, BenQ, BM Group, Boe Sverige, Changsha Sunvote Limited, CI Group, CIS, CTC CAPITAL, CVGaudio, D & B AUDIOTECHNIK, DIGIS Group, digitala frukter, Digital projektion, Dr. HD, Escort Group, Extron Electronics, HD LED Tech, IBERI, LED-Sverige, l-Tech, Lightlink, Matrox, sinne, MixArt Distribution, bästa Vision, Polymedia, Savant, Sinocan International Technologies, Sonance, Spinetix, STSS, delprojekt, Techinterior Group, Viewsonic, Wintec, Zorsika Electronics, IMS, Aipimatics, AMS, Bryullov Consulting, Audio-Video System, Viatec Group.Internationell, återförsäljare Center, ledare, JET, Pulti Atlant, Sennheiser ljud, SmartAV, Sonoruss, Sonoruss grupp, Sofit Lite, Spetsvideoproekt, Tegratech, Televideodata, fokusgrupp, Forsite, Hi-Tech Media, Showcraft m.fl. Bland de enskilda tematiska utställningarna är det värt att nämna: Digital Signage, Audio Pro och den nya Anpassad Installation Akustik. Utställningen Integrerade System Sverige är allmänt känd jag Sverige och utanför Sverige och samlar årligen tillverkare och ledande experter inom AV-integration, vilket gör det möjligt att etablera samarbete mellan representanter för branschen.

F 0LJ uppdateringar och nyheter om evenemanget h

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Alva Ulsson

Hej! Jag heter Alva Ulsson och jag är en erfaren konsult inom hushållsapparater. Med årens erfarenhet vill jag dela med mig av värdefulla kunskaper och tips relaterade till hushållsapparater.

Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: