Den nya RIDGID-fjärrtermometern ger noggrannare mätningar från ett säkert avstånd

19. 07. 2023 g. Varumärke

RIDGID

är en del av företaget

EMERSON

, ledande global tillverkare av professionella verktyg för bygg-, sanitets- och industrisektorn, lanserar en infraröd termometer på den Svenska marknaden. Det uppgraderade instrumentet med förbättrad känslighet och utökad räckvidd möjliggör snabb och exakt temperaturmätning på alla ytor med en knapptryckning. Ny produkt anpassad för tillämpningar där det är fysiskt omöjligt att närma sig glödande föremål eller där säkerhetsbestämmelserna begränsar detta.

Verktyg

fjärrtermometer micro IR-200

Infrarödtermometrar-pyrometrar används för temperaturkontroll av teknisk utrustning i olika industrier och inom kommunala tjänster – för övervakning av pannor och värmeundercentraler, kvalitetskontroll av isolering av rörledningar och byggnader. Elektriker använder sådana instrument för att snabbt diagnostisera kraftledningar, transformatorer, elmotorer osv.d.

Verktyg

Mikro IR-200-fjärrsonden har ett utökat avkänningsområde från -50ºC till +1200ºC samt ett förbättrat 30:1 siktförhållande avstånd/storlek på fläckar . Detta innebär att en mätpunktsdiameter på bara 10 cm på 3 m från ytan gör det möjligt att mäta små kritiska komponenter och komponenter som avstängnings- och kontrollventiler i kemiska anläggningar eller säkringar i högspänningsinstallationer på ett säkert och exakt sätt från ett stort avstånd.

RIDGID

”Våra utvecklare har skapat ett nytt instrument för noggrannare och mer responsiv mätning, efter önskemål från yrkesverksamma personer. Nu kan produktionsarbetaren eller elektrikern göra alla nödvändiga avläsningar snabbare och upptäcka fel eller överhettning av elektriska apparater utan att komma nära farlig utrustning”, säger Andrey Makarov, chef för RIDGID Sverige. – Sådana enheter börjar efterfrågas inte bara inom industrin och energibranschen, utan även inom Svenska försörjningsföretag. De gör det möjligt att diagnostisera värmeproblem och övervaka värmeanläggningarnas prestanda på ett mycket mer tillförlitligt sätt än med traditionella metoder, vilket sparar tid och pengar för fastighetsförvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verktyg

För att underlätta för användaren ger termometernmicro IR-200 ett pip och lyser när objektets temperatur ligger utanför det valda mätområdet. Den ljusa displayens bakgrundsbelysning kan slås på för användning i dåliga ljusförhållanden. För flera mätningar är instrumentet utrustat med ett stativ.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Alva Ulsson

Hej! Jag heter Alva Ulsson och jag är en erfaren konsult inom hushållsapparater. Med årens erfarenhet vill jag dela med mig av värdefulla kunskaper och tips relaterade till hushållsapparater.

Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: