Expertens guide för att identifiera äkta och falska motorsågar

Husqvarna, en global tillverkare av trädgårds-, park- och skogsbruksutrustning, har åtagit sig att se till att användarna av sina motorsågar är säkra och effektiva och har praktiska råd som hjälper dem att skydda verktygsägare från produkter av dålig kvalitet. Aleksandr Goncharov, chef för Professional Equipment på Husqvarna, förklarar hur man definierar en motorsågs originalitet.

image_8

Företagets expert analyserar egenskaperna hos en äkta motorsåg med hjälp av Husqvarna 365, en populär modell bland yrkesverksamma, utformad för tung användning även under de tuffaste förhållanden. Oavsett hur en motorsåg används måste ägaren förstå maskinens särdrag, lära sig att använda den på ett säkert sätt och – viktigast av allt – vara ytterst uppmärksam när han eller hon väljer en maskin.

Dessa instruktioner hjälper dig att skydda dig mot risken att köpa en felaktig produkt och gör att du kan arbeta med ett pålitligt Husqvarna-verktyg som ger dig bra prestanda. Äkta Husqvarna-motorsågar har flera utmärkande egenskaper:

1.Märkning av överensstämmelse med EAC:s gemensamma tullunion.

EAC-märket är obligatoriskt på produkten, på förpackningen och på omslaget till bruksanvisningen och tillämpas fritt fabrik. Detta certifieringsmärke intygar att den produkt som är märkt med det har genomgått alla de valideringsförfaranden som fastställts i de tekniska föreskrifterna för tullunionen och den Eurasiska ekonomiska unionen och uppfyller kraven i alla de tekniska föreskrifter för tullunionen och den Eurasiska ekonomiska unionen som gäller för produkten i fråga.

2. Logotypen och de delar som ingår i varumärket.

Motorsågens hela konstruktion – vevhus, lock, handtag – ska vara i en livlig orange färg med mattsvarta element. Vissa professionella modeller av Husqvarna-motorsågar kan ha ett kopplingsskydd i en ”omålad metallfärg”. Den stora Husqvarna-logotypen måste vara tydligt synlig på stången i en av Husqvarnas färger, grått eller blått.

Förekomsten av svarta element, komponenter och delar visar att det är en förfalskning. Observera också däcket: det får inte ha några vibrationsdämpande element på däcket.

På alla avtagbara delar, t.ex. det snabbkopplingsbara luftfilterlocket på en Husqvarna 365, cylinderlocket, startvätskelocket, luftfiltret:

– Den korrekta Husqvarna-logotypen,

– Artikelnummer som ett 9-siffrigt nummer,

– Information om tillverkningsdatum i form av handskrivna rattar.

husqvarna_365_png

3. Namnskylt i metall.

Originalmodellen Husqvarna 365 har en dubbelt nitad namnplatta i metall på vevhuset. Den anger serienummer, tillverkare Husqvarna AB , PNC-lotnummer, modellnamn, tillverkningsår och artikelnummer. Informationen på typskylten måste överensstämma med informationen på lådan.

4. Streckkod ”EANCODE.

Alla Husqvarna-modeller som importeras till Sverige är märkta med ”EANCODE”, en 13-siffrig streckkod som finns på kartongen.

5. Produktnummer ”PNC”

Numret finns på motorsågens metallplatta och på förpackningen. Detta antal är nära knutet till de särskilda specifikationerna och utrustningen för de modeller som importeras. Produktnumret består alltid av nio siffror, varav de första sju måste stämma överens med varandra på metallskylten och på förpackningen.

Till exempel är ordningen i vilken informationen på en Husqvarna 365-motorsågs namnskylt är skriven som följer

– Den första raden är modellnamnet: Husqvarna 365;

– Den andra raden är modellens unika serienummer med 11 siffror;

– Den tredje raden är produktnumret ”PNC”: 965 90 21 – 01 9 siffror ;

– Den fjärde raden anger tillverkarens namn och land, t.ex. Husqvarna AB, SWEDEN

För att vara helt säker på att de produkter och tillbehör du köper är original rekommenderar Husqvarna att du endast köper från godkända återförsäljare. För ännu bättre prestanda och smidig drift bör du använda original smörjmedel och tillbehör och regelbundet låta ett auktoriserat servicecenter utföra service på verktyget. Viktigt från och med den 1 januari 2023. Husqvarna har förlängt sin motorsågsgaranti till 2 år, vilket ger användarna ökad tillit till verktygets tillförlitlighet.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: