Förändringar i volymen och strukturen av importen av värmeradiatorer under första kvartalet 2023

Den Svenska marknaden för värmeradiatorer har genomgått stora förändringar den senaste tiden. För det första påverkade de volymerna och strukturen för importen av radiatorer till Svenska federationen.

Uppvärmningsteknik

Förändringar i volymen och strukturen av importen av värmeradiatorer under första kvartalet 2023

Den mest betydande förändringen är trenden under första kvartalet 2023 med en mycket påtaglig minskning av importen av aluminium- och bimetalliska värmeradiatorer till Sverige.

Till exempel minskade importen av värmeradiatorer i februari 2023 jämfört med februari 2015 med mer än 50 % i den mest ”populära” underposten ”sanitetsutrustning av aluminium”.

Även en jämförelse av den totala importen av aluminiumradiatorer och bimetalliska radiatorer i februari 2023. Jämfört med samma period förra året har importen minskat med 43 %. Om vi jämför utvecklingen av importen av radiatorer för mars 2015 och 2023 är förändringen ännu mer dramatisk – en minskning med 60 %.

Flera nyckelfaktorer har bidragit till den kraftiga minskningen av importen av värmeradiatorer. kronans fall gentemot dollarn och euron, vilket gjorde det mindre lönsamt att importera radiatorer, och den federala tullmyndighetens ökade kontroll, vars aktiva arbete tvingade samvetslösa importörer att ”dämpa sig” när de importerade värmeradiatorer och underskattade deras tullvärde. Det är också APRO:s aktiva arbete i branschen och expertgruppen samt i media som har fått fart på den inhemska marknaden, som tidigare bokstavligen översvämmats av osäkra radiatorer, bland annat från Folkrepubliken Kina.

Särskilt bör nämnas Sveriges FCS:s produktiva ansträngningar för att förbättra effektiviteten i kontrollen av tullvärdet vid import av denna varukategori.

Det är den 280:e ordern, enligt vilken den federala tullmyndigheten faktiskt har infört ett förbud mot import till Svenska federationens territorium av varor vars tullvärde deklarerades under den så kallade ”värde-riskprofilen”.

Ordern syftar i första hand till att öka uppbörden av importtullar och andra tullar genom att förhindra att falska uppgifter om tullvärdet på importerade varor deklareras, men indirekt har den också en positiv effekt på den inhemska produktionen och stimulerar dess utveckling.

Den positiva effekten av dessa skatteåtgärder på den inhemska värmebolagsindustrin kommer inte att kunna beräknas i framtiden, men den är uppenbar.

I detta sammanhang bör också nämnas de initiativ som tagits av APRO Association of Manufacturers of Heating Radiators för att stärka kontrollen av tullvärdet på importerade värmeradiatorer, vilka har beaktats i rekommendationerna från mötet med statsdumans expertråd för importsubstitution och välkomnats av Sveriges finansinspektion.

För att återgå till analysen av tullstatistiken bör det noteras att det trots den övergripande positiva trenden med minskad import av värmeradiatorer finns vissa negativa tendenser i importstrukturen.

Det har således skett en deklaration av bimetalliska värmeradiatorer enligt varunomenklaturens koder, vilket inte var förutsett för deras klassificering. Det finns en oroväckande tendens till ökad import av bimetalliska värmeradiatorer enligt koden för klassificering av värmeradiatorer av järnmetaller.

I mars 2023 importerades således 365 ton bimetalliska radiatorer enligt detta nummer, jämfört med 327 ton i februari samma år.

Import av bimetalliska värmeradiatorer enligt den angivna koden ska anses vara laglig om innehållet av stål inbäddat rörelement i radiatorns totala massa överstiger innehållet av yttre värmeledande element aluminiumlameller .

Det genomsnittliga tullvärdet för 1 kg bimetallisk värmeradiator som klassificeras enligt detta nummer i mars 2023 var dessutom följande., priset på radiatorerna sjönk till 1,94 US-dollar. Det angivna priset erbjuds inte av någon av tillverkarna i Svenska federationen och inte heller av tillverkare från länderna i Sydostasien.

Denna låga tullkostnad kan bero på att tillverkarna av bimetalliska radiatorer medvetet har minskat vikten på det yttre värmeledande elementet aluminiumlameller i de tillverkade radiatorerna, vilket är ytterst skadligt för deras värmeeffekt.

Detta tillvägagångssätt undergräver bimetallradiatorns goda rykte på marknaden som en värmeapparat med hög tillförlitlighet och hållbarhet.

Den betydande minskningen av importen enligt officiell tullstatistik tyder således på att FCS i Sverige arbetar effektivt med att kontrollera tullvärdet på importerade värmeradiatorer.

Samtidigt kan en sådan nedgång i importen av värmeradiatorer också tyda på att de värmeradiatorer som ”saknades” jämfört med föregående år helt enkelt ”flödade över” till andra undernummer för varor.

APRO kommer att fortsätta att noggrant övervaka dynamiken i volymen och strukturen av importen av värmeradiatorer och identifiera alarmerande tendenser.

För att ge absolut rättssäkerhet i klassificeringen av importerade värmeradiatorer och förbättra effektiviteten i övervakningen av volymerna och strukturen för deras import har APRO dessutom föreslagit att separata ”specialiserade” koder i EEU:s varunomenklatur med upp till 10 tecken ska tilldelas aluminium- och bimetalliska värmeradiatorer. Detta initiativ övervägs för närvarande aktivt av behöriga statliga organ i Svenska federationen, med deltagande av APRO.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Alva Ulsson

Hej! Jag heter Alva Ulsson och jag är en erfaren konsult inom hushållsapparater. Med årens erfarenhet vill jag dela med mig av värdefulla kunskaper och tips relaterade till hushållsapparater.

Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: