Vind under taket: Varför behövs ventilation under taket och hur organiserar man den på rätt sätt?

En av de viktigaste uppgifterna i ett fristående hus är en korrekt fungerande ventilation under taket. Många husägare lägger inte tillräcklig vikt vid den och är ibland omedvetna om dess nödvändighet. Som regel måste alla snedtak ventileras, och denna fråga tas upp i husets konstruktions- och byggnadsfas. Det är inte bara det formella iakttagandet av detta villkor som är viktigt, utan även en korrekt beräkning av ventilationen för att säkerställa maximal effektivitet och bevara takets livslängd som helhet.

Byggnation och reparation

Varför behöver du ventilation under tak?

Huvudsyftet är att öka takets livslängd och upprätthålla ett behagligt mikroklimat i bostadsutrymmet. Vinden har flera viktiga funktioner: den blåser ut värme mot utomhusluften och vattenångor som stiger upp från takets insida underifrån.

Byggnad och reparation

Höst

Byggnation och renovering

Sommar

Byggnation och renovering

Vinter

Om detta inte sker värmer den varma luften upp takbeläggningen, vilket orsakar istappar och bågar på taket på vintern och överhettning av taket och bostadsutrymmena på sommaren under värmeböljan.

Luftningen sker på ett sådant sätt att isoleringen ständigt ventileras och förblir torr. Detta bibehåller till stor del dess grundläggande förmåga att hålla kvar värmen och eliminerar bildandet av kondens, fukt och mögel i byggnadskonstruktioner.

Om det inte finns någon ventilation minskar livslängden för isoleringen, takbeklädnaden och underkonstruktionen och vinden blir fuktig och kall.

Fakta och siffror: En 5-procentig ökning av fuktigheten i ett värmeisoleringsmaterial minskar dess förmåga att hålla kvar värmen med en faktor 2.

Hur ventilationen under taket fungerar

Luftrörelsen under taket beror på den naturliga luftcirkulationen – konvektion varm luft är lättare än kall luft och stiger uppåt . Denna faktor skapar ett drag nedifrån och upp: från takets nedre kant till toppen från takfoten till taknocken .

För att ventilationen ska fungera effektivt måste tillräckligt med frisk luft kunna strömma in under taket längs takfoten och förhindra att uppvärmd luft ansamlas på takets högsta punkt, dvs. i rännan.e. Låt den gå ut under åsen. För detta ändamål görs luftintag längs takfoten och avluftsventiler i toppen under nocken.

Införandet:

Elena Seregina, chef för den tekniska avdelningen på Tegola, en av världens ledande tillverkare av tak-, tätnings- och geosyntetiska system för industri- och anläggningsarbeten:

”De oundvikliga följeslagarna i alla bostadsutrymmen är vattenångor som innehåller fukt som kan omvandlas till kondensdagg. Tack vare ventilationen sugs värme och kondensvatten i underlaget naturligt ut från takkonstruktionen, vilket förlänger livslängden på hela konstruktionen. En effektiv luftcirkulation inom takkonstruktionen är nödvändig:

Skapa en springa mellan isoleringen och takets botten springans höjd bestäms beroende på takets lutning och längd och måste vara minst 5 cm ;

Ha ett luftintag vid takfoten och luftutsläpp vid takets överkant;

Se till att luften kan passera obehindrat genom hela utrymmet under taket”.

”Kalla” och ”varma” tak

Ett bostadshus måste vara isolerat. Takskinnets utformning beror på om huset ska byggas med en kall vind eller ett isolerat loft. I ett hus med kall vind läggs värmeisoleringen direkt på vindsgolvet ett kallt golv kan läggas ovanpå ; om det finns en vindsvåning isoleras taket. I båda fallen måste både isoleringen och utrymmet under taket vindsvåning eller beboelig vind ventileras.

Byggnation och renovering

Schematisk bild av ventilationen av ett kallt vindsförråd

I det första fallet ventileras hela vindsutrymmet, vilket förenklar uppgiften något. Till exempel kan vindsfönster användas för att skapa ett horisontellt drag genomventilation t.n. ”auditiv” .

Fakta och siffror: För loftventilation måste den totala arean av luftintag och luftutsläpp vara minst 1/300 av loftytan.

Byggnation och renovering

Ventilationsschema för en ”levande vind”

Om taket har ett loft måste en ventilationsspalt lämnas mellan isoleringen och takets botten. När huset planeras är det viktigt att korrekt beräkna den nödvändiga höjden för att skapa tillräckligt drag för ett effektivt luftutbyte. Dessutom får ventilationsspalten inte avbrytas. Detta innebär att inga tvärgående element får placeras i luftflödets väg, vilket förhindrar luftrörelsen från takfoten till takets överkant.

Fakta och siffror: För en ”levande vind” måste ventilationsspalten vara minst 5 cm hög. I ett sådant fall måste den totala tvärsnittsarean för intagen på takfoten vara minst 200 cm²/m och för uttagen på nocken minst 100 cm²/m

Ventilationselement under taket

Byggnad och reparation

AQUASYSTEM Soffit-paneler

Luftintaget i takfoten kan åstadkommas på olika sätt. De vanligaste är soffitfoder, som kombinerar dekoration och funktionalitet. De mest attraktiva och hållbara är gjorda av metall – galvaniserat stål eller aluminium med polymerbeläggning i olika färger, koppar. Med dessa soffiter kan man dekorera både horisontella och vertikala ytor takfötter, lusthus, terrasser och fasader .

Insats:

”Det är viktigt att inloppen har fri tillgång till luft. Särskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt de material som används för takfoten. Dessa får inte vara tomma element som begränsar den fria luftrörelsen. Till exempel har AQUASYSTEMs metallundertak en speciell perforering som förhindrar att skräp eller insekter kommer in under taket, men som tillåter fri passage av luft. Beroende på användningsområde kan soffsidor användas med central eller fullständig perforering”,

– lägger till Elena Seregina Tegola .

Byggnation och renovering

Systemet för en ventilerande nock

1 – timmer, 2 – underkonstruktion för taket, 3 – isolering;

4 – skyddsgaller, 5 – skyddsremsa

Det effektivaste sättet att ventilera de övre delarna av taklutningarna är att skapa en ventilationsrygg – ett slags andra ”takrygg” som byggs längs åsen och höjs upp över den huvudsakliga takytan. På så sätt kan all luft som stiger upp till åsen flyga ut.

Byggnation och renovering

Trimma takfoten med soffitpaneler

Byggnation och renovering

Byggnad och renovering

Ett tak med ventilationsöppningar

Strukturellt komplexa takformer kan kräva användning av andra kompletterande ventilationsanordningar, t.ex. luftare, roterande turbiner, takavlopp eller ventilatorer.

Takventilation är en av husets viktigaste funktionella delar, vars betydelse inte får glömmas bort. Effektiv takventilation skapar en behaglig livsmiljö i rummet, garanterar ägaren en lång livslängd på takkonstruktionerna och energibesparingar.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: