Elektriska varmvattenberedare: lagring eller genomströmning?

Varmt vatten, liksom uppvärmning, hör till de ”bekvämligheter” utan vilka det är otänkbart att ha ett bekvämt hem. I radhus med flera l. Hjälten i en välkänd anekdot kan ha badat i en flod på sommaren, och på frågan ”Och på vintern??”svar” finländarna det mycket av den h!”. För stadsborna är även några sommarveckor då den centrala varmvattenförsörjningen stängs av-för att profilera systemet sv källa till obehag. Det finländarna flera utg. Det är möjligt att gå till någon på besök samtidigt och för att tvätta eller att få en liten varmvattenberedare, och om det finns sv möjlighet – att gå ut ur staden, på ett sommarboende. Män varmvatten kommer naturligt att vara till nya.

Genomstrr av varmvatten

De som bor permanent p 0 landsbygden m xnumx l xnumx problem med v xnumx och vattenkraft och uppv xnumx individuellt i varje hus. Ibland kan b i fråga om att installera en gemensam panna, män det finländare faller d i fråga om att mer praktiskt att” separera ” de TV-system. Jag mindre städer och byar finns det också möjlighet till centralvärme och individuell varmvattenförsörjning.

Jag allmänhet kan vi säga att en varmvattenberedare är en anordning som kan vara användbar för alla – från stadsbor till ägaren av ett bekvämt fristående hus.

Alla moderna varmvatten drivs antingenmed el eller gas.

ELEKTRISKA VARMVATTEN

Elektrisk uppv 0rm den enklaste l xnumx n xnumx det g xnumx enkelheten i utformningen. Och, som ofta 0r fallet, den mest kostsamma av alla. Fördelarna med elektriska vattenvärmesystem överväger dock nackdelarna, och i många fall är de mest praktiska att använda. F-och f-och f-och f-och f-p-och f-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. De delas in i tv-serier 4 typer-omedelbar och lagring.

Elektriska genomstrr. Konstruktionen av dessa modeller är enkel: inuti höljet finländare sv uppvärmningsenhet ett eller flera värmeelement i en glödlampa eller ett värmebeständigt fluorplasthölje med värmeelement av blottade trådar , styr – och säkerhetsanordningar. De delar i tryck och tryckfyllda versioner.

Av varmvatten kran installeras vid kallvattenintaget. De anv vid en enda uttagspunkt. Deras effekt 4R relativt l 4G och m 4nga levereras med ett duschhuvud eller en kran.

Jag privata hushåll används dessa modeller jag sommarstugor eller när den centrala vattenförsörjningen är avstängd. Alternativt kan man välja mellan att ge varmvatten till enskilda rum T.fd. TV-serier eller duschar i f-serier, t.fd. det är inte viktigt att installera en separat varmvattenledning f.

Högtrycksmodeller är utformade för permanent anslutning till ett trycksatt vattennät Typiskt sett är det här mer kraftfulla värmare som kan försörja flera uttagspunkter samtidigt eller en ström som är jämförbar med den i ett centraliserat varmvattensystem, t.fd. i en stad. I princip kan en varmvattenberedare med tryck och andra tryck, men inte tv-serier-deras interna tryckkapacitetspromenader inte avsedd f.

Elektriska varmvattenberedare kan vara antingentekniska hydrauliska eller elektroniska-styrsystemets uppgift att se till att de S är lika med p och St. ”Mekaniken” koppar p , v, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B.

Mer avancerade elektroniska styrkretsar V B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B / B. Detta leder till energi-och vattenbesparingar och en stabil utloppsvattentemperatur. Kostnaden f BKR s BKR modeller BKR BKR BKR BKR BKR BKR BKR BKR BKR BKR BKR BKR. Det är vanligt med stora apparater som kan v.

Varmvattenberedarens kontrollpanel kan vara mekanisk med direkt aktivering av kraft-eller fl 4desregulatorn eller elektronisk tryckknappar och display . Men det är samma sak som det är: ”mekanisk”, ”elektrisk” ger fler m

F 0R-OCH NACKDELAR MED”GENOMSTR”

Fördelen med elektriska varmvattenberedare är först och främst att de är små och lätta, vilket underlättar installationen. Om vattenposterna endast anv.

Energin förbrukas endast när vattnet passerar genom värmaren. Praktiskt tåget allt som värms upp förbrukas på en gång volymen odelbar vätska jag rören i sv tryckvärmare är liten, värmeförlusterna i alla typer är också försumbart små .

Den st. 0rsta begr 0ndningen i deras anv 0ndning 0r relaterad till den elektriska energin. Sådana modeller finns i kapaciteter från 2,5 till 8-10 kW jag sv enfasig anslutning och upp till 30 kW – jag trefas, män att få sådan effekt jag hemmet är vanligtvis svårt.

Det är osannolikt att elnätet i huset är dimensionerat för mer än 5-6 kW jag äldre hus ännu mindre , och det är helt klart inte tillräckligt för att värma upp sv stor mängd vatten direkt.

Innan du väljer måste du därför klargöra den maximala effekten för dina egna förhållanden. Det enklaste sättet att göra detta är att fråga elbolaget. Troligtvis måste du byta ut eller lägga en ny kabel till den plats där värmaren är installerad.

Den andra fr. o. m. g. o. m. vanliga frågor, eller mer exakt temperaturskillnaderna mellan inlopp – och utloppssidan. Kallt vatten från vattenförsörjningssystemet har en annan temperatur på vintern och sommaren, och skillnaden kan vara 10-15 °C. Detta innebär att en värmare som fungerar bra på sommaren helt enkelt kan ”gå sönder” på vintern.

Jag korta beskrivningar av teknik, många företag ilska sv ungefärlig varmvattenkapacitet jag l min, män för ett mer exakt val måste också ta hänsyn till värdet av På delta te jag egenskaperna hos värmare kan skrivas med en stor, VID , och små bokstäver , t. e. Deklarerad temperaturdifferential vid inlopp och utlopp. Detta kan lätt hittas jag dokumentationen för apparaten, även om det också kan beräknas med hjälp av värmeelementets effekt och vattenförbrukningen.

För att exempelvis värma upp 100 liter vatten vid 30 grader i en timme behöver vi en varmvattenberedare med ett värmeelement på cirka 3,5 kilowatt värmeförlusterna är försummade och vi antar också att spänningen jag nätet överensstämmer med den angivna . Kan ”spela” med alla parametrar.

Detta motsvarartill exempel cirka1,6 liter vatten per minut som v 9rms upp fr 5 till 33 . För att uttrycka det rakt ut, det är inte särskilt mycket, män om de behöver värmas upp med 10 grader till exempel från 20 till 30 °C, vilket ofta är fallet på sommaren är det 5 l/min.

Det är helt klart att man på sommaren kan duscha med en sådan värmare, män nästan aldrig på vintern, något måste ändras, omkring måste effekten ökas. Små elektriska flödesvärmare upp till 6-8 kW används därför främst på sommaren. Modeller med högre effekt är också lämpliga för cirkulär drift och för samtidig drift av flera vattenposter.

ELEKTRISKA VARMVATTEN

De kan leverera en tillr som är viktig för att få en varmvatten per tidsenhet, till skicklighet för att få en genomstring.

Det krävs ingen särskild omkoppling av hushållsmodellerna – de kan fungera med ett normalt elnät, män vissa av dem kan om så önskas anslutas till ett trefasnät, vilket gör det möjligt att använda mer kraft och därmed snabbare för att värma upp vatten. Enheter med s.

Krav på att hitta en lista över produkter som uppfyller kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven för att uppfylla kraven. De kan ocks ” s ” och ” S ”S” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S ” S. Vattnet i tanken v. v. kr. upp under en viss tid och kan f. Kr. vid behov.

Lagringsvattenberedare har en tankkapacitet p mellan 5 och 500 och mer liter.

De vanligaste tillämpningarna är tankar med en kapacitet på mellan 30 och 200 liter. Sv mindre kapacitet skulle inte räcka för kontinuerlig användning män skulle räcka till exempel för en diskbänk jag köket, en större kapacitet skulle vara för stor för hushållsbruk.

De flesta modellerna är väggmonterade, endast de ”tunga” värmarna monteras på golvet. Väggmonterade värmare skiljer sig åt när det gäller hur de installeras: horisontellt eller vertikalt – även om vissa modeller tillåter båda typerna av installation.

Precis som elektriska varmvatten.e. Typ och tryckatt, som kan installeras i ett tryckatt system.

När det gäller trycklösa värmare tränger det kalla vattnet som strömmar in i tanken undan varmvattnet som tappas ut via sv särskild kran. Dessa modeller är endast lämpliga för en enda användningspunkt och har vanligtvis en liten tankvolym. De mer populära vattenvärmarna av sluten typ är också lämpliga för uppvärmning av varmvatten på flera platser.

Timberk

VAD TANKARNA GJORDA AV?

Emaljbeläggningen skyddar stålkärlet från korrosion. Eftersom tankar utsätts för höga termiska belastningar måste emaljen vara tillräckligt flexibel och ha en liknande helst samma värmeutvidgningskoefficient som tankmaterialet för att undvika risken för sprickbildning.

Tillverkarna kan anv olika emaljeringsformuleringar och applicera dem med olika metoder. Tankar av rostfritt st. p. g. a. tillverkas n. g. a. Mer s. g. a., ibland med extra skydd och extra skydd. Ännu mer sällan används koppar eller plast när det gäller värmare med liten volym.

Naturligtvism 0 st tankmaterialet vara kemiskt inert F 0 st att inte ”f 0 st 0 st vatten”. B-standard för att matcha och rostfritt st. b. livsstilskvalitet uppfyller dessa krav, men det finns nyanser.

Apparater med en emaljerad beh kan med tiden f, h, och defektere i, emaljbel, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B. Travar detta kommer v att fundera under mycket l. Det är viktigt att kontrollera och byta ut magnesiumskyddsanoden, som i varjeemaljerad varmvatten och som neutraliserar korrosionsprocessen oxideringen genom att använda en motsatt str.

Det är viktigt att se till att det inte finns några problem med att få tillgång till alla typer av tjänster. Anoden, som avger elektroner, 4R ansluten till den inre St 0ltanken. Från anoden strömmar en ström till de eventuella defekta områdena Denna anodström, som uppstår genom att det mer aktiva materialet Mg förstörs, förhindrar korrosion i det defekta området.

L i rostfritt st. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. IST. Vid svetsning f BKR BKK det rostfria St BKK sammans BKK vid svetsarna och korrosionsbest BKK. Och det är viktigt att se till att det inte finns någon garanti för att det inte finns någon garanti för att det inte finns någon garanti för att det inte finns någon garanti för att.

Hur kan kvaliteten på det rostfria stål som används i tanken fastställas utan sv särskild analys?. Lågprismodeller kan spara pengar genom att sänka priset på materialet, störa och förenkla svetsrutinerna. Tanken är att spara pengar för att spara pengar för att spara pengar för att spara pengar för att spara pengar.

Kvaliteten på det rostfria stålet bestämmer hela värmaren: det är meningslöst att reparera den om den läcker. 5-10 kr garanti p andra delar av varmvattenberedaren har kortare garanti .

För att få en bättre bild av hur man spelar och hur man spelar för att få en bättre bild av hur man spelar och hur man spelar för att få en bättre bild av hur man spelar för att få en bättre bild av hur man spelar för att få en bättre bild av hur man spelar för att få en bättre bild. Det normalaAntalet .

Ett värmeelement används för normal ekonomisk drift, män om snabbare uppvärmning krävs kan ett andra element också anslutas. Om man vill ha sex med en tjej som vill ha sex med en tjej som vill ha sex med en tjej som vill ha sex med en tjej som vill ha sex med en tjej som vill ha sex med en tjej.

Ovan n bqnda anod placeras ocks BQ i tanken. För att förhindra att anodströmmen flödar till tankens komponenter, t.fd. värmeelementet och värmeväxlaren, installeras de sistnämnda med hjälp av isolatorer.

För att förhindra att anoden slösas bort finns det också en teknisk med lösning som balanserar detta skydd: det kompenserande motståndet. Det här är motst, motst, motst, motst, motst, balanserarpotentialen och g, att magnesiumanoden endast, skyddstankens insida

Anoden m. kr. bytas ut fr. Kr. n tid till annan. Hur ofta – beror p. g. a. anodens storlek vikt, vattnets salt och hur ofta den anv. g. a. nds. Det rekommenderas vanligtvis att man kontrollerar s. Den ”aktiva anoden”, som kräver strömförsörjning sv män inte förbrukas, används för hushållsmodeller, män används sällan.

Värmeelement, naturanod och termostat måste monteras på en gemensam fläns som är fäst vid tankens botten jag vertikal konfiguration . Det ger r. Taget tar det uppv 0rmda vattnet uppifr xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx. I den horisontella konstruktionen är sugröret böjt så att dess ände är nära tankens överkant. Om båda monteringsvarianterna är tillåtna sätts rörets ände ”i hörnet”.

Plattvärmare har två behållare som är förbundna med flera horisontella överloppsrör. Vattnet rinner ner i den f Bass och tas upp från andra, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr, uppifr.

Vid ett högt flöde jämfört med tankens volym blandas det inkommande kallvattnet jämnare med det återstående varmvattnet.

Mellan innertanken och h 0 miljoner finländare ett lager V 9 miljoner euro-polyuretanskum, som fyller hela utrymmet mellan innertanken och varmvatten.

Jag princip räcker det med ett några centimeter tjockt lager för att hålla värmen länge.

V 0rmek xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx. Det är viktigt att se till att det finns ett antal olika sätt att se till att det finns ett antal olika sätt att se till att. H kan ha ett kvadratiskt, rektangulärt eller cirkulärt eller TV

VAD SOM ING?

Varje värmare är utrustad med en termostat, en överhettningsgivare termostatbegränsare och en extern komponent sv säkerhetsgrupp , ibland sv extra analog termometern av estetiska skäl snarare än praktiska och naturligtvis kontrollpanelen. De enkla modellerna har en str 0mbrytare och en temperaturregulator p xnumx paneler-Det xnumx allt som kr xnumx f xnumx att de ska fungera. Mer sofistikerade modeller har en kontrollpanel med peksk och en LCD-eller LED-display som g, att du kan styra alla L, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B. L BTG oss r btgr upp n btgr av dem:

– St. 0lla i den xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx xnumx. I vissa modeller – med en noggrannhet p. g. a. 1. g. a. c;

– Snabb uppv. med full effekt genom att trycka p. g. a. knapp;

– Inst olika v BTR program, inklusivetimer, dag eller natt;

– s vattentemperaturen vid l vattengvarigt stillest vatnd f att spara energi och resurser;

– regelbundet sätta igång uppvärmningen till hög temperatur för att avinfektera;

– Temperaturbegr 40-60

°C

– Barnl

Olika andra l BTN finländarna tillg BTN fr BTN olika tillverkare. Vissa värmare kan manövreras med fjärrkontroll eller till och med på distans. Var och en av dessa funktioner kan direkt eller indirekt förbättra användarkomforten och de flesta av dem kan också minska energiförbrukningen detta gäller naturligtvis inte läget i trafiken för minimal värme . För närvarande går ”utvecklingen” av varmvattenberedare huvudsakligen i den här riktningen: det går inte att uppfinna några helt nya konkurrenskraftiga tekniska lösningar för den ”mekaniska delen”, män elektronikens möjligheter är ganska stor.

GENOMSTRR ELLER LAGRING AV VARMVATTEN?

För det första bör man komma ihåg att båda typerna av värmare förbrukar samma mängd el för att värma samma mängd vatten. Det är bara den som har ett genomflöde som behöver det mycket på en gång, medan den som har en ackumulation behöver det gradvis. ”Nackdelarna med ackumulatorvärmare är det högre priset, de stora initiala investeringskostnaderna och oförmågan att snabbt få varmvatten du måste vänta tills det värms upp .

Värmeförlusten jag lagringscylindern är större, och om den används sällan måste man se till att det vatten som värms upp i cylindern kyls av på ett slumpmässigt sätt. En liten varning: Om du har en mätare med flera taxor kan du ställa i energispararen med en integrerad timer för att värma upp vatten på natten, vilket gör att uppvärmningskostnaden blir betydligt lägre.

Detta är faktiskt den största skillnaden i drift: för tillfällig användning är genomströmningsmodellen mer praktisk om ledningarna tillåter det . Om du bor permanent, det ackumulerade dammet bekv och billigare. Tankens kapacitet och volym B.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: