Garmin tog reda på den främsta orsaken till aggression

Garmins Svenska avdelning Navicom genomförde en sömnstudie bland sina anställda volontärer. Den viktigaste slutsatsen av experimentet: daglig sömnbrist minskar inte bara förmågan att anpassa sig till olika situationer, utan gör också en person mer aggressiv.

garmin_instinct

Garmin Instinct

Efter den amerikanska tidskriften ”Experimental Psychology” och representanter för företaget från andra länder, genomförde den Svenska avdelningen av Garmin i fyra dagar ett experiment bland 10 frivilliga från sina anställda, och delade upp dem i två grupper om fem personer.

En grupp ombads sova 6-8 timmar per dag, medan andra ombads att begränsa sin sömn till fyra timmar. Försöket ägde rum den 10-14 december i år. I experimentet undersöktes de anställda och bedömde sina känslor och sin grad av ilska två gånger om dagen – i början av dagen och i slutet av dagen. Frågeformulären under experimentet innehöll ett antal liknande frågor och var direkt kopplade till en bedömning av trötthet, aggressivitet och ångest.

Testpersonerna bar också företagets Instinct smartwatch under de fyra dagarna, som övervakar stressnivåerna en av enhetens funktioner och mäter hjärtfrekvensen. Anställda som fick tillräckligt med sömn hade inte stressnivåer över 60/100. De anställda som inte fick tillräckligt med sömn kom till jobbet med en stressnivå på 50 och under dagen uppgick den till 85-90 av 100.

Nedosyp

Anställda som inte fick tillräckligt med sömn 2-3 timmar per dag presterade mindre effektivt och reagerade långsammare. Förlust av sömn var också förknippad med en ökning av negativa känslor som ångest och sorg. De flesta av deltagarna i experimentet upplevde apati, inte bara i sina arbetsuppgifter utan även i personliga frågor enligt deras egen utsago .

Vi kan därför lugnt säga att sömnbrist inte bara minskar de anställdas effektivitet, utan också leder till fler konflikter på arbetsplatsen och till och med till en nedgång i den globala ekonomin. Redan 2023 presenterade den nationella byrån för finansiell forskning NAFI uppgifter om att Svenska arbetsgivare förlorar 2,3 biljoner krona per år på grund av att deras anställda inte får tillräckligt med sömn.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Alva Ulsson

Hej! Jag heter Alva Ulsson och jag är en erfaren konsult inom hushållsapparater. Med årens erfarenhet vill jag dela med mig av värdefulla kunskaper och tips relaterade till hushållsapparater.

Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: