Undersökning: System för förstärkning av inomhussignaler för mobiltelefoni

En undersökning av den aktuella situationen på marknaden för signalförstärkningssystem för mobiltelefonsystem inomhus har slutförts. Undersökningen genomfördes i slutet av september 2023 på uppdrag av Zyxel Networks Svenska representationskontor. Sammanlagt 807 IT-personal, inklusive systemadministratörer och nätverkstekniker, deltog i undersökningen. Respondenterna kom från olika affärsbranscher och statsägda företag i Sverige och f.d. Sovjetunionen.

image_3

Deltagarna i undersökningen fick ett antal frågor som avslöjade företagens nuvarande behov av system för förstärkning av mobilsignaler i lokaler, storleken på anläggningarna, den budget som företagen är villiga att spendera på en sådan lösning och hur, om en sådan lösning redan har införts.

Undersökningen delades därför in i fyra oberoende delar:

– för dem som inte behöver förstärkning;

– För dem som har dålig mobilsignalmottagning och behöver ett sådant system;

– För dem som redan har installerat ett förstärkningssystem på egen hand;

– och för dem som har anlitat en mobiloperatör.

I den första frågan ombads alla respondenter att ange var de befinner sig i organisationen:

1rus

De flesta respondenterna är tekniker i kontorsbyggnader – 35,2 %. På andra plats kom kategorin ”annat” – 24,3 %, och på tredje plats kom yrkesverksamma som arbetar för flera organisationer samtidigt – 19,6 %. Arbetstagare som arbetar i lager- och produktionsanläggningar, inom utbildning och hälsovård, hotell och köpcentrum samt i tunnelbaneanläggningar deltog också i undersökningen.

Detta följdes av frågan om relevansen av mobilsignalförstärkningslösningen för det specifika företaget:

2rus

Majoriteten av de svarande – 65,4 % – var intresserade av system för förstärkning av mobilsignaler i lokalerna. 27,7 % av dem som besvarade frågeformuläret hade god signalstyrka, och 7,2 % hade redan infört ett system för signalförstärkning. Beroende på svaret på föregående fråga följde respondenterna en av fyra logiska kedjor i undersökningen. För dem som inte hade problem med signalstyrkan avslutades enkäten vid denna tidpunkt.

För dem som har dålig mobilsignal i lokalerna erbjöds ytterligare frågor. För att besvara ytterligare frågor tillfrågades även de som redan har infört systemet med hjälp av egna resurser eller med hjälp av mobiloperatören.

Signalmottagningen är dålig och systemet behövs

Först och främst försökte vi ta reda på storleken på den webbplats för vilken ett sådant system behövs:

3rus

De mest populära var lokaler på mellan 100 och 1000 kvadratmeter – 37,9 %.m. Andraplatsen gick till små företag med mindre än 100 m2. På tredje plats kom företag med en yta på mellan 1 000 och 10 000 m2 och på fjärde plats större företag med en yta på 10 000 m2 eller mer.m.

Vidare ombads deltagarna i undersökningen att fastställa en, enligt deras uppfattning, godtagbar budget för genomförandet av ett sådant system:

4rus

Tydligen valde de flesta det billigaste alternativet upp till 100 000 krona – 54,9 %. 25,9 % av respondenterna angav ett belopp på 100 000-500 000 krona. 5,9 % var beredda att investera mellan 500 000 och 2 000 000 för att lösa problemet, och endast 2,1 % var beredda att betala mer än 2 000 000. 11,2 % tyckte att det var svårt att svara. Detta avslutar undersökningen för denna kategori av respondenter.

Införde systemet internt

Den viktigaste frågan för dem som redan använder ett system för förstärkning av mobilsignalen var vem som införde ett sådant system.

5rus

De flesta respondenterna har gjort det själva – 67,2 % och 32,8 % har anlitat mobiloperatörer. Beroende på svaret på denna fråga delades undersökningen in i två grupper: de som själva installerade systemet och de som tog hjälp av en mobiloperatör.

De tog systemet i bruk på egen hand

Vi frågade dem som hade gjort allting själva om storleken på sina webbplatser:

6rus

Majoriteten av experterna placerar systemet i områden mellan 100 och 1 000 kvm – 6,90 %.m – 37,9 %, med lokaler under 100 kvm på andra plats.m – 29,3 %, tredje plats från 1 000 till 10 000 m2.m – 25,9 % och stängde de som installerade systemet på en yta på mer än 10 000 kvm.m – 6,90%.

Vad kostade den egenutvecklade lösningen??

7rus

44,8 % av respondenterna betalade för lösningen högst 100 000 krona, 29,3 % tyckte att det var svårt att svara, 19 % spenderade mellan 100 000 och 500 000 krona, 6,9 % mellan 500 000 och 2 000 000 krona. Ingen spenderade mer än 2 000 000 krona.

Om vi talar om vilket märke av utrustning som installerats av respondenterna i denna tråd, användes lösningar från följande företag

9rus

StellaDoradus – 0%

– Commscope – 2,9%

– Cel-F1 – 5,7%

– Cobham – 5,7 %

– SureCall – 5,7%

– Weboost – 5,7 %

– Comba – 14,3%

– Zyxel – 31,4 %

– Annat – 45,7 %

Detta avslutade undersökningen för denna kategori av respondenter.

Dmitry Tanyukhin, chef för kanalhantering för Zyxel Networks Sverige och OSS, uppmärksammade Zyxel-produkternas närvaro i omröstningen: ”Det är mycket bra att se Zyxel bland de lösningar som redan hjälper företag att lösa problem med att stärka mobilsignalen i lokaler. Svaren från respondenterna är dock sannolikt inte relaterade till specialiserade DAS-enheter Distributed Antenna Systems , som kommer att börja levereras till Sverige först i slutet av 2023. Jag antar att vi talar om Zyxels LTE Wi-Fi-routrar här, som körs på en mobiloperatörs SIM-kort och distribuerar Wi-Fi inomhus. Dessa enheter efterfrågas i områden där det inte finns någon tillförlitlig kabelinfrastruktur eller används som reservlänk till Internet.”

Systemet har implementerats av mobiloperatören

Endast de som redan har infört ett system för förstärkning av mobilsignalen i sina lokaler och som har infört lösningen med hjälp av en mobiloperatör deltog i denna omröstning. Först och främst tog man reda på vilken mobiloperatör som implementerade lösningen.

8rus

MTS toppar listan med 42,1 % av de cellulära signalförstärkningslösningarna. Därefter kom MegaFon – 21,10 %, Tele2 – 10,50 % och Beeline – 5,30 %. Samtidigt använde 21,1 % av respondenterna hjälp av andra

mobiloperatörer.

Lösningarna har installerats på platser av varierande storlek

image_1

 • Upp till 100 000 krona – 44,80 %
 • Från 100 000 till 500 000 – 19,00%
 • Från 500 000 till 2 000 000 – 6,90 %
 • Över 2 000 000 – 0,00%
 • Vet inte – 29,30 %

Och här är de märken av utrustning som operatörerna installerar hos sina kunder:

image_2

 • Zyxel – 31,4 %
 • Comba – 14,3%
 • Cel-F1 – 5,7%
 • Cobham – 5,7 procent
 • SureCall – 5,7%
 • Weboost – 5,7 %
 • Commscope – 2,9%
 • StellaDoradus – 0%
 • Andra – 45,7 %

Detta avslutar undersökningen för denna kategori av respondenter.

Dmitry Tanyukhin fortsätter: ”Det är omöjligt att föreställa sig ett modernt företag utan högkvalitativ kommunikation, utan kontinuerlig tillgång till olika onlinesystem och tjänster, utan kommunikation mellan huvudkontoret, avdelningar och fjärranställda. Den cellulära kanalen släpar inte efter i utvecklingen av det så kallade bredbandsinternet genom FTTB eller annan teknik. Hastigheten på det mobila Internet ökar, men behovet av röstkommunikation försvinner inte. Och ibland kan ett företag inte använda kabelkanalen utan måste använda mobilnätet. Därför är vi tyvärr inte förvånade över att den stora majoriteten av de tillfrågade är allmänt missnöjda med mobilsignalens kvalitet i sina lokaler. Och vi ser ett behov av att förstärka den. Vi är glada att kunna meddela att vi i år lanserar dedikerade DAS-lösningar i Sverige för att hjälpa företag att fullt ut hantera utmaningarna med cellulär förstärkning i alla typer av utrymmen.”

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: