Ärlig radiator för att skydda konsumenternas rättigheter

Association of Heating Radiator Manufacturers APRO lanserar kampanjen ”Honest Radiator” för offentlig kontroll. Tävlingen omfattar mer än 30 län. Detta ledde till att flera överträdelser av konsumentskyddslagstiftningen avslöjades. Det visar sig att i 75 % av försäljningsställena uppfyller radiatorerna inte de egenskaper som anges på förpackningen och i de medföljande dokumenten.

Radiatorer

”Den ärliga radiatorn för konsumenträttigheter

Projektet för att kontrollera kvaliteten på värmeradiatorer i detaljhandeln inleddes i slutet av 2015 och har på sex månader vuxit till en storskalig offentlig kontrollåtgärd. APRO-teamet samlade in information om oegentligheter i radiatorerna samt från butiksanställda, företagsrepresentanter, icke-statliga organisationer och volontärer. Kampanjen omfattar mer än 30 regioner i landet. Många överträdelser av konsumentskyddslagen upptäcktes. Det konstaterades att 75 % av de sålda radiatorerna inte uppfyllde de stränga specifikationerna på förpackningen och i den medföljande dokumentationen.

Mer än 150 brev skickades till ansvariga för försäljningsställen. Men inte alla butiker svarade på uppmaningen att skydda konsumenternas rätt till sanningsenlig information om produkten Svenska federationens lag ”Om skydd av konsumenternas rättigheter” artikel 10.1 .

APRO inleder en ny räd mot städerna och uppmanar alla berörda medborgare och företag att delta. Du kan lägga upp dina ”upptäckter” på den interaktiva kartan ”Honest Radiator” aproea-map.

Därför lanserar APRO en kampanj för att kontrollera radiatorer i sommar? Uppvärmningssäsongen är över och det är nu som utbytet av värmesystem börjar. Det är viktigt att vi installerar radiatorer och konvektorer av hög kvalitet i våra hem, så att nästa uppvärmningssäsong inte blir en ny stor olycka orsakad av osäkra apparater. Kom ihåg att det bara i januari 2023 rapporterades olyckor på grund av sönderbrutna radiatorer i 11 regioner i Sverige.

APRO kommer att fortsätta att lämna uppgifter om avvikelser mellan de deklarerade och faktiska egenskaperna hos radiatorer till ledningen för stormarknader. Om ingen reaktion kommer APRO att skicka resultatet av kampanjen till de regionala handelskamrarna och medierna.

Du kan följa kampanjen på APRO instagram.com/aproea

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg ännu )
Alva Ulsson

Hej! Jag heter Alva Ulsson och jag är en erfaren konsult inom hushållsapparater. Med årens erfarenhet vill jag dela med mig av värdefulla kunskaper och tips relaterade till hushållsapparater.

Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: